منافع ملی، فردی و اجتماعی

امروز روز جالبی بود. روزی که اولین برف زمستانی امسال رو دیدم و پیاده صبح تو این یخبندان شروع به رفتن به سمت خونه یکی از دوستان کردم برای به موقع رسیدن سر میز کله‌پاچه. جای همگی دوستان و فامیل خالی، بدجور چسبید! بعد از ترتیب دادن دو دست کله‌پاچه چرب، همگی با شکمی پر … Continue reading منافع ملی، فردی و اجتماعی